Info

Contact .

 

Kinderdagverblijf Kiemklasje

Processieweg 19

1860 Meise - Oppem

02 270 47 41

info@kiemklasje.be

Vakantieregeling

............ De lijst met jaarlijkse sluitingsdagen en.......... ..........flexibele opvangdagen wordt ten laatste in......... ........januari meegedeeld. Een extra sluitingsdag,....... ....zoals een pedagogische studiedag, wordt...... minstens. een. maand. op. voorhand. aangekondigd.

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag

tot en met donderdag van 7u45 - 18u30 en op vrijdag van 7u45 - 18u.

 

Normaal sluit het Kiemklasje 1 week met Kerstmis en 1 week met

Pasen. Op de meeste sluitingsdagen wordt flexibele opvang

voorzien als hiervoor voldoende vraag is. Tijdens de

de maanden juli en augustus blijft het Kiemklasje

open. De ouders mogen tijdens deze periode

drie aaneensluitende weken vakantie

.kiezen (zie ook in het huishoudelijk

reglement via mail)

............. In 2015 zal het kiemklasje gesloten zijn op 2/1 (brug- .. ................dag), van 13/4 tot en met 17/4 (paasvakantie), op 15/5 .. ...................en 20/7 (brugdagen) en van 24 tot en met 31/12. In.. ......................de maanden juli en augustus mogen de ouders. .........................drie aaneensluitende weken vakantie kiezen. ...........?..............Deze weken moeten ten laatste op 31/3/15 ..............................worden meegedeeld aan het kiemklasje.

Opvangprijs

In het Kiemklasje betaal je een dagprijs op basis van je ..inkomen. De berekening is gebaseerd op het gezamenlijk .. belastbare beroepsinkomsten van het gezin en het ........aantal kinderen ten laste. Registreer je op Mijn Kind ............en Gezin. (https://mijn.kindengezin.be), bereken je .............. ..inkomenstarief voor kinderopvang en vraag je ........................attest aan.

Nuttige formulieren

U kan deze documenten vragen in het Kiemklasje of een mailtje sturen naar info@kiemklasje.be

 

 

CONTACT

 

VAKANTIEREGELING

 

OPVANGPRIJS

 

NUTTIGE FORMULIEREN

 

- Inschrijvingsaanvraag

- Huishoudelijk reglement

- Reserveringsovereenkomst

- Wijzigingsaanvraag

- Stopzettingsformulier

- Vakantieregeling