Inschrijven

Stap 1: Aanmelding en de inschrijvingsaanvraag

 

 

....Een aanmelding kan door het invullen van een online inschrijvings- ....aanvraag. Bij aanmelding komt uw inschrijvingsaanvraag op een ...wachtlijst of op een inschrijvingslijst terecht. Op afspraak is steeds ..ook een korte rondleiding mogelijk. De aanmelding biedt geen .garantie tot .opname.

 

U kan ook steeds telefonisch contact opnemen: 02 270 47 41

Stap 2: Rondleiding

 

. ........Een rondleiding gebeurt steeds op afspraak. Een uitgebreide rondleiding gebeurt wanneer er effectief uitzicht is op een plaats.

Stap 3: Inschrijven

 

Een inschrijving in het kinderdagverblijf kan uitsluitend via één van de kinder-

begeleidsters naar aanleiding van een bezoek en rondleiding aan de kribbe.

Zodra het Kiemklasje de inschrijving goedkeurt, wordt aan de ouders een

reserverings­overeenkomst bezorgd in twee exemplaren, waarvan

één volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders

binnen de 7 dagen na ontvangst dient terugbezorgd

te worden.

....................................Kinderen kunnen vol- of deeltijds in het kinder- ..............................dagverblijf opgenomen worden. Onder deeltijdse. ........................plaatsing verstaan we ofwel enkele dagen per week.. ...............(minimum 3 dagen, in het belang van het kind) ofwel halve... ......dagen (minimum 3 halve dagen, in het belang van het kind).... Occasionele opvang is afhankelijk van de vraag en de noodzaak.