Inschrijven

    Stap 1: Aanmelding en de inschrijvingsaanvraag      ....Een  aanmelding kan door het invullen van een online inschrijvings- ....aanvraag. Bij aanmelding komt uw inschrijvingsaanvraag op een ...wachtlijst of op een inschrijvingslijst terecht. Op afspraak is steeds ..ook een korte rondleiding mogelijk. De aanmelding biedt geen .garantie tot .opname.


U kan ook steeds telefonisch contact opnemen: 02 270 47 41

 

                                     Stap 2: Rondleiding


. ........Een rondleiding gebeurt steeds op afspraak. Een uitgebreide rondleiding gebeurt wanneer er effectief uitzicht is op een plaats.

  Stap 3: Inschrijven


Een  inschrijving  in het  kinderdagverblijf  kan  uitsluitend  via  één  van  de kinder-

begeleidsters naar aanleiding van een bezoek en rondleiding  aan de  kribbe.

Zodra het Kiemklasje de inschrijving goedkeurt, wordt aan de ouders een

  reserverings­overeenkomst  bezorgd in twee exemplaren, waarvan

    één volledig ingevuld en ondertekend  door  beide  ouders

      binnen de 7 dagen na ontvangst dient terugbezorgd

            te worden.

....................................Kinderen kunnen vol- of deeltijds in het kinder- ..............................dagverblijf opgenomen worden. Onder  deeltijdse. ........................plaatsing verstaan we ofwel enkele dagen per week.. ...............(minimum 3 dagen, in het belang van het kind) ofwel halve... ......dagen (minimum  3 halve dagen, in het belang van het kind).... Occasionele opvang is afhankelijk  van de vraag en de noodzaak.