Doelstellingen

Doelstellingen   


 

        Het Montessori kiemklasje

   

    wil  kinderopvang  bieden  met  een

  pedagogische meerwaarde. Concreet wordt

het volgende nagestreefd:


Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elk kind

Al te gemakkelijk  wordt vanwege de efficiëntie alles kant en klaar aangeboden aan  het kind. Het krijgt de gelegenheid  niet om

zelf  te  doen  wat  het  al  zelf kan.  Nochtans  hechten  kinderen  veel  belang aan  de  waardering die  ze krijgen door hen te

bevestigen  in  hun  eigen  kunnen.  Het  stimuleert  in belangrijke  mate hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor hun latere

     zelfstandigheid. Bovendien prikkelt het de nieuwsgierigheid. Daarom het motto: ’Leer mij het zelf doen!’


        • Stimuleren van de absorberende geest

Tijdens  de  eerste  drie  jaar  van  zijn  leven, ontwikkelt het kind zich vooral door zijn absorberende geest. Het neemt

onbewust  informatie op uit zijn omgeving en verwerkt die door navolging  van voorbeelden en door  herhaling.  Door

                      speciaal ontwikkelde materialen aan te bieden wordt deze absorberende geest gestimuleerd.


                                 • Respect voor de eigenheid van elk kind

  Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingspatroon. Het ene kind leert eerder praten, het andere is sneller

zindelijk. Door individuele observatie worden             verschillen van elk kind gerespecteerd

en wordt de begeleiding optimaal af-                  gestemd  op  zijn  ontwikkeling  en

                                                                                interesse.

                                                    • Respect voor het tempo van elk kind

De hoeveelheid  tijd die  kinderen besteden  aan elke fase van hun ontwikkeling

verschilt  van  kind  tot  kind.  Klassikale  activiteiten  zijn  wel  “efficiënt”  voor de

begeleidster maar houden geen rekening met  het  verschil  in tempo.  Wat voor het

ene  kind  te  snel  gaat,  duurt  voor  het  andere  te  lang, wat  uitmondt  in frustratie

enerzijds  en  verveling  anderzijds.  Door individuele begeleiding wordt  het  tempo  van

                                                                                                 elk kind gerespecteerd

                                                  • Bijbrengen van sociale vaardigheden

Voor vele kinderen uit  kleine  gezinnen  is de stap  van thuis naar de kleuterschool een

grote overgang. Ze hebben amper  gelegenheid  gehad om  te  leren omgaan met andere

kinderen en  lopen dan  plots verloren in een  grote  groep. Het  Montessori  kiemklasje  wil

hieraan expliciet aandacht besteden en biedt ouders  de  gelegenheid  om hun peuter enkele

dagen per week te laten wennen aan een kleine groep.