Doelstellingen

Doelstellingen

 

Het Montessori kiemklasje

wil kinderopvang bieden met een

pedagogische meerwaarde. Concreet wordt

het volgende nagestreefd:

 

Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elk kind

Al te gemakkelijk wordt vanwege de efficiëntie alles kant en klaar aangeboden aan het kind. Het krijgt de gelegenheid niet om

zelf te doen wat het al zelf kan. Nochtans hechten kinderen veel belang aan de waardering die ze krijgen door hen te

bevestigen in hun eigen kunnen. Het stimuleert in belangrijke mate hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor hun latere

zelfstandigheid. Bovendien prikkelt het de nieuwsgierigheid. Daarom het motto: ’Leer mij het zelf doen!’

 

Stimuleren van de absorberende geest

Tijdens de eerste drie jaar van zijn leven, ontwikkelt het kind zich vooral door zijn absorberende geest. Het neemt

onbewust informatie op uit zijn omgeving en verwerkt die door navolging van voorbeelden en door herhaling. Door

speciaal ontwikkelde materialen aan te bieden wordt deze absorberende geest gestimuleerd.

 

Respect voor de eigenheid van elk kind

Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingspatroon. Het ene kind leert eerder praten, het andere is sneller

zindelijk. Door individuele observatie worden verschillen van elk kind gerespecteerd

en wordt de begeleiding optimaal af- gestemd op zijn ontwikkeling en

interesse.

Respect voor het tempo van elk kind

De hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan elke fase van hun ontwikkeling

verschilt van kind tot kind. Klassikale activiteiten zijn wel “efficiënt” voor de

begeleidster maar houden geen rekening met het verschil in tempo. Wat voor het

ene kind te snel gaat, duurt voor het andere te lang, wat uitmondt in frustratie

enerzijds en verveling anderzijds. Door individuele begeleiding wordt het tempo van

elk kind gerespecteerd

Bijbrengen van sociale vaardigheden

Voor vele kinderen uit kleine gezinnen is de stap van thuis naar de kleuterschool een

grote overgang. Ze hebben amper gelegenheid gehad om te leren omgaan met andere

kinderen en lopen dan plots verloren in een grote groep. Het Montessori kiemklasje wil

hieraan expliciet aandacht besteden en biedt ouders de gelegenheid om hun peuter enkele

dagen per week te laten wennen aan een kleine groep.