Visie

Leer mij het zelf doen !

 

..........Onder dit motto wordt

in Oppem sinds 1998 baby’s en

peuters van enkele maanden tot 3 jaar

opgevangen en begeleid. Dit op initiatief van enkele

ouders die zo voor hun jonge kinderen een opvang in een

aangename en pedagogisch verantwoorde omgeving wilden creëren.

 

Het Montessori kiemklasje is een uniek project waarin jonge kinderen worden gestimuleerd tot het ontdekken en uitbreiden van hun leefwereld volgens de leermethode van Maria Montessori. Maria Montessori (1870-1952) was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze ontwikkelde een pedagogische methode gebaseerd op de inherente leergierigheid van elk kind en op de wil om zelfstandig te leren worden. Montessori paste voor het eerst haar opvoedingsmethode toe in de ‘casa dei bambini’ in een van de armst e wijken van Rome. Door de indrukwekkende resultaten genoot haar werk al vlug internationale belangstelling. De combinatie van vrijheid, zelfdiscipline, werklust en prestaties van de kinderen wekte wereldwijd bewondering. Tot op heden wordt haar methode in verscheidene landen op vrij grote schaal toegepast in het onderwijs, onder meer in Nederland, Groot-Brittannië en de VS.

 

 

Montessori stelde vast dat de eerste levensjaren van het kind de belangrijkste zijn omdat daarin de kiemen worden

gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Tussen nul en drie jaar beschikt het kind over een sterk absorberende

geest. Het ontwikkelt zich door zijn omgeving te observeren en kopiëren. Dit onbewuste leerproces is

zeer krachtig. Zo is bijvoorbeeld is een kind na 2 à 3 jaar reeds in staat om een taal

met al zijn ingewikkelde gramma- ticale vormen onder de knie te krijgen.

 

Het kiemklasje wil inspelen op deze belangrijke levensfase door de jonge

kinderen in een aangepaste omgeving auditief, visueel, motorisch en tactiel

te stimuleren. Het kind zegt: ‘Ik geef niet om wat jij weet, ik wil het zelf te

weten komen. Ik wil ervaring opdoen in de wereld rondom mij en ik wil door

eigen moeite ondervinden. Volwassenen, behoud uw kennis en laat mij de mijne

veroveren. Leer mij het zelf doen!’

 

Deze drang naar zelfstandigheid is een van de sterkste drijfveren van het kind.

Door er op in te spelen via individuele observatie kan het kind begeleid worden

naar een activiteit die het boeit en waarin het zichzelf volledig kan ontplooien. Zo

zal het zijn concentratievermogen dat al van nature sterk is, nog verder aanscherpen

en zijn aandacht nog meer toespitsen op waarmee het bezig is.