Visie

Leer mij het zelf doen !   


..........Onder dit motto wordt

     

      in  Oppem sinds 1998  baby’s  en

   peuters van  enkele  maanden  tot  3  jaar

opgevangen en begeleid. Dit op initiatief van enkele

ouders die zo voor hun jonge kinderen een opvang in een

aangename en pedagogisch verantwoorde omgeving wilden creëren.


Het Montessori kiemklasje is een uniek project waarin jonge kinderen worden gestimuleerd tot  het  ontdekken en uitbreiden van hun leefwereld volgens de leermethode van Maria  Montessori. Maria Montessori (1870-1952) was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze  ontwikkelde een pedagogische methode gebaseerd op de inherente leergierigheid van elk kind en op de wil om zelfstandig te leren worden. Montessori paste voor het eerst haar opvoedingsmethode toe in de ‘casa dei bambini’ in  een  van de armst e wijken van  Rome. Door de indrukwekkende resultaten genoot haar werk al vlug internationale belangstelling. De  combinatie  van  vrijheid, zelfdiscipline,  werklust  en  prestaties van  de kinderen wekte wereldwijd bewondering. Tot op heden wordt  haar methode in  verscheidene landen op vrij grote schaal toegepast in het onderwijs,  onder meer in Nederland,  Groot-Brittannië en de  VS.Montessori stelde vast dat de eerste levensjaren van het kind de belangrijkste zijn omdat daarin de kiemen worden

gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Tussen nul en drie jaar beschikt  het kind over een sterk absorberende

geest. Het ontwikkelt zich door zijn omgeving te observeren en kopiëren. Dit onbewuste leerproces is

zeer krachtig. Zo is bijvoorbeeld is een kind                    na 2 à 3 jaar reeds in staat om een taal

met  al zijn ingewikkelde gramma-                  ticale vormen onder  de  knie te krijgen.


Het kiemklasje wil inspelen op deze belangrijke levensfase door de jonge

kinderen in een aangepaste omgeving auditief, visueel, motorisch en tactiel

te stimuleren. Het kind zegt:  ‘Ik  geef  niet  om  wat  jij  weet, ik wil het zelf te

weten  komen. Ik  wil  ervaring  opdoen  in de  wereld rondom mij en ik wil door

eigen moeite ondervinden. Volwassenen, behoud uw kennis en  laat mij de mijne

veroveren. Leer mij het zelf doen!’     


 

Deze drang naar zelfstandigheid is een van de sterkste drijfveren van het kind.

Door er op in te spelen via individuele observatie kan het kind begeleid  worden

naar een activiteit die het boeit en waarin het zichzelf volledig kan ontplooien.  Zo

zal het zijn concentratievermogen dat al van nature sterk is, nog verder aanscherpen

en zijn aandacht nog meer toespitsen op waarmee het bezig is.